bg

EU-CREDIT s.r.o.

Železničná 4
945 01 Komárno
Slovenská republika
Tel.: +421 905 792 749
       +421 905 596 846
E-mail: eucredit.kn@gmail.com
symbols

home

 


slovak
angol
lang

 

 

Naše služby

 
 

 

 

Designed and Developed by CEITS

 

 

Cieľom našej spoločnosti je ponúknuť služby pri vymáhaní pohľadávok v právom dovolených a účinných formách, čím vlastne predchádzame zdľhavému súdnemu a exekučnému konaniu,ktoré spravidla odvádza Vašu pozornosť od predmetu podnikania.Nehovoriac o nákladoch vynaložených na tieto účely.

 

Viac informácii >

 

Domovská stránka

Naša inkasná spoločnosť EU-CREDIT s.r.o. sa zaoberá komplexnou správou pohľadávok po lehote splatnosti zahŕňajúcou najmä nasledovné služby:

MIMOSÚDNE INKASO

Vstup tretej osoby do procesu vymáhania je najdôležitejším faktorom mimosúdneho inkasa, na ktorom stojí väčšia časť efektivity.

Viac informácii >